Algemene voorwaarden

Reserveringen en betaling:

Via het eigen boekingssysteem van ‘t Koetshuis kunt u kiezen uit de volgende twee mogelijkheden:

  1. U betaalt de volledige rekening in een keer, hetgeen u een boekingskorting van 2,5% oplevert. Deze korting wordt direct bij boeking aan u doorberekent en wordt vermeld in uw boekingsbevestiging.
  2. U betaald 40% van de totale factuur middels het boekingssysteem. Het resterende bedrag – vermeldt op uw boekingsbevestiging – dient 4 weken voor aankomst overgemaakt op rekening van ‘t koetshuis. Bij niet tijdige betaling is ‘t Koetshuis gerechtigd de reservering te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.

Met het betalen van de aanbetaling of het gehele bedrag verklaart u als huurder de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Het ter plaatse pinnen met bankpas en/of betalen met uw creditcard is mogelijk. Ook kunt u uw eventuele restbedrag contant betalen bij aankomst.

Aankomst en vertrek:

De gehuurde woning is vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst beschikbaar voor de huurder, tenzij door verhuurder met huurder anderszins overeengekomen. Op de dag van aankomst kunt u uw auto op de hier toe bestemde parkeervergunning van ‘t Koetshuis in het dorp parkeren ( uitsluitend in de hoofdstraat) Parkeren van uw auto doet u op eigen risico.

Voor elke vakantiewoning is één parkeerkaart beschikbaar. extra auto’s of eventueel bezoek kan parkeren op de openbare (betaald) parkeerplaats voor eigen rekening. ‘t Koetshuis is echter niet aansprakelijk voor eventuele parkeerboetes of schade aan uw auto.

Op de dag van vertrek dient u de woning om 10.00 uur te verlaten en de sleutel over te dragen voor inspectie. Wij verwachten dat u voor uw vertrek de woning ‘bezemschoon’ achterlaat. Dit houdt in:

  • het doen van de afwas
  • de vloer aanvegen
  • de vuilnis en lege flessen wegbrengen
  • evt. linnengoed afhalen en verzamelen

Annulering:

‘t Koetshuis adviseert bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Annuleringen dienen door huurder schriftelijk te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen 40% van de totale huursom vanaf het moment van uw
boeking. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf , is de volledige huursom verschuldigd. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. Er kan geen terugbetaling van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvinden.

Indien ‘t Koetshuis door onvoorziene omstandigheden, dan wel door overmacht een huurovereenkomst moet annuleren, zal aan huurder een gelijkwaardig alternatief worden geboden. Mocht dit niet mogelijk blijken, zal ‘t Koetshuis de reeds betaalde huurprijs terug betalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.


Gebruik van het verblijf

‘t Koetshuis is bedoeld voor ontspanning en rust. Wij verwachten dat u rekening houdt met de aard en de bestemming van de Accommodatie en met de wensen en behoeften van medegasten.

Het is niet toegestaan het gehuurde aan derden in huur of gebruik af te staan, noch daarin meer personen te laten overnachten dan bij deze overeenkomst overeengekomen.

U bent verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Eventuele onvolkomenheden of extra schoonmaakkosten kunnen in rekening worden gebracht.

Roken is in geen van onze vakantiewoningen toegestaan. Ø Inventaris; indien gewenst kunt u voor het betrekken van de woning een lijst van de inventaris ophalen bij de aankomst om deze te controleren. Eventuele gebreken dient u direct aan ons te melden. ‘t Koetshuis zal al het mogelijke doen deze gebreken z.s.m. op te heffen.

De kosten voor gas, water en elektriciteit zijn in de huurprijs inbegrepen. Bij extreem gebruik worden echter de kosten aan de huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.

Mocht een huurder onverhoopt klachten hebben tijdens een verblijf bij ‘t Koetshuis, dan is het raadzaam deze onmiddellijk te melden aan de verhuurder zodat getracht kan
worden de klachten zo snel en goed mogelijk te verhelpen.

Indien de huurder zich niet houdt aan deze reglementering, is het aan de verhuurder om passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval heeft de verhuurder het recht om het verblijf te beëindigen zonder restituties van huurgelden.

Huisdieren

Honden zijn niet welkom bij ‘t Koetshuis.

Aansprakelijkheid:

‘t Koetshuis aanvaard geen aansprakelijkheid voor: schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval van welke aard ook tijdens of ten gevolge van een verblijf bij ‘t Koetshuis.

De huurder en degene die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor ‘t Koetshuis en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het terrein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij
onder zich hebben.

Tijdens boeking via de website wordt gast gevraagd of hij/zij een geldige reisverzekering heeft. De gast hoeft dan geen borgsom van €75,00 te betalen. Wanneer, bij schade, blijkt dat de gast deze reisverzekering niet heeft, of ongeldig, zal er €75,00 administratieve kosten berekend om de desbetreffende schade af te wikkelen.

Door betaling van het boekingsbedrag gaat klant akkoord met de algemene voorwaarden van t,Koetshuis.
 

't Koetshuis

Weststraat 22
4357 BM Domburg
T. 0118-584345
E. info@koetshuisdomburg.nl

KvK: 22 04 92 54
BTW: NL 81 02 95 283.B01